Pracovní postupy pro správu IT systémů předcházejí improvizaci a opomenutím pracovníků při zajišťování bezproblémového provozu. Podporují také zastupitelnost v případě jejich nepřítomnosti.

Doporučený popis pracovních postupů:

  • Definice pravidelných denních, týdenních, měsíčních ad. činností
  • Definice postupu při jednorázových činnostech
  • Definice odpovědnosti