Smyslem standardů pro IT dodavatele je zajistit kompatibilitu jimi dodávaných služeb a technologií s IT prostředím nakupující organizace. Čím větší je organizace, tím důležitější jsou její IT standardy.

K nejdůležitějším standardům patří standardy bezpečnostní. Bezpečnostní politiku organizace aplikují na nově zřizované systémy. Bezpečnostní standardy by měly být samozřejmou součástí zadávací dokumentace pro výběrová řízení.

Dodržováním standardů IT pro dodavatele se snižují náklady na údržbu IT systémů. Odpadají problémy s nekompatibilitou, není třeba zaškolovat administrátory na nové technologie, udržuje se vysoký stupeň zastupitelnosti atp.

Absence standardů zvyšuje různorodost řešení a s ním spojené riziko komplikací, vícenákladů a časových ztrát.

Typická struktura standardů pro IT dodavatele:

  • Technické specifikace, popis technologie a architektury
  • Specifikace komunikačních rozhraní
  • Bezpečnostní požadavky
  • Legislativní rámec a normy
  • Požadavky na dokumentaci

Definici standardů pro IT dodavatele by měla předcházet analýza současného stavu IT, vytipování oblastí vhodných pro standardizaci a zpracování nebo revize min. střednědobých plánů rozvoje IT v organizaci.