Standardy IT

Standardy pro IT dodavatele jsou souborem parametrů IT služeb a systémů, které respektují současnou i plánovanou firemní infrastrukturu a jejichž dodržení se vyžaduje po dodavatelích IT služeb nebo technologií.
  1. < Slovník hesel

Smyslem standardů pro IT dodavatele je zajistit kompatibilitu jimi dodávaných služeb a technologií s IT prostředím nakupující organizace. Čím větší je organizace, tím důležitější jsou její IT standardy.

K nejdůležitějším standardům patří standardy bezpečnostní. Bezpečnostní politiku organizace aplikují na nově zřizované systémy. Bezpečnostní standardy by měly být samozřejmou součástí zadávací dokumentace pro výběrová řízení.

Dodržováním standardů IT pro dodavatele se snižují náklady na údržbu IT systémů. Odpadají problémy s nekompatibilitou, není třeba zaškolovat administrátory na nové technologie, udržuje se vysoký stupeň zastupitelnosti atp.

Absence standardů zvyšuje různorodost řešení a s ním spojené riziko komplikací, vícenákladů a časových ztrát.

Typická struktura standardů pro IT dodavatele:

  • Technické specifikace, popis technologie a architektury
  • Specifikace komunikačních rozhraní
  • Bezpečnostní požadavky
  • Legislativní rámec a normy
  • Požadavky na dokumentaci

Definici standardů pro IT dodavatele by měla předcházet analýza současného stavu IT, vytipování oblastí vhodných pro standardizaci a zpracování nebo revize min. střednědobých plánů rozvoje IT v organizaci.

Související služby

Analýza firemního IT | Optimalizace IT

Posoudíme stav vaší IT infrastruktury, zhodnotíme její efektivitu a bezpečnost. Zjistíme, jak zvýšit přínos byznysu. Analýza firemního IT je prvním krokem k proměně strašáka a žrouta peněz ve spolehlivou, měřitelnou službu.

Optimalizace a dokumentace IT | Optimalizace IT

Nastavujeme IT procesy tak, aby správně reagovaly na současné i budoucí potřeby byznysu. Definujte, reportujte a hodnoťte služby svého IT oddělení. Nejde o byrokracii, ale o bezpečný provoz vaší organizace.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?