Hlavním smyslem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, je:

 • stanovit minimální úroveň bezpečnostních opatření v oblasti IT,
 • zefektivnit odhalování a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů,
 • zavést opatření reagující na tyto incidenty a
 • upravit činnost dohledových pracovišť.

Vyhláška č. 82/2018 Sb. upravuje detaily a definuje:

 • obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace,
 • obsah a rozsah bezpečnostních opatření,
 • typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických bezpečnostních incidentů,
 • náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,
 • náležitosti oznámení o provedených opatřeních a jejich výsledku,
 • vzor oznámení kontaktních údajů,
 • způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií.

Další náležitosti určují tyto předpisy:

 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích — definuje významné informační systémy (VIS) a kritéria pro jejich určení.
 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury — vymezuje odvětvová ad. kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury.
 • Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby — upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby, určuje významnost dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností (§ 22 odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti).

S čím je vhodné začít: