Zákon o kybernetické bezpečnosti

Zákon o kybernetické bezpečnosti definuje práva a povinnosti osob a orgánů působících v oblasti kybernetické bezpečnosti. Upravuje zabezpečení systémů pro elektronickou komunikaci, interpretuje příslušné předpisy Evropské unie.
 1. < Slovník hesel

Hlavním smyslem zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, je

 • stanovit minimální úroveň bezpečnostních opatření v oblasti IT,
 • zefektivnit odhalování a hlášení kybernetických bezpečnostních incidentů,
 • zavést opatření reagující na tyto incidenty a
 • upravit činnost dohledových pracovišť.

Vyhláška č. 82/2018 Sb. upravuje detaily a definuje

 • obsah a strukturu bezpečnostní dokumentace,
 • obsah a rozsah bezpečnostních opatření,
 • typy, kategorie a hodnocení významnosti kybernetických bezpečnostních incidentů,
 • náležitosti a způsob hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu,
 • náležitosti oznámení o provedených opatřeních a jejich výsledku,
 • vzor oznámení kontaktních údajů,
 • způsob likvidace dat, provozních údajů, informací a jejich kopií.

Další náležitosti určují tyto předpisy:

 • Vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích — definuje významné informační systémy (VIS) a kritéria pro jejich určení.
 • Nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury — vymezuje odvětvová ad. kritéria pro určení prvku kritické infrastruktury.

Vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby — Upravuje odvětvová a dopadová kritéria pro určení provozovatele základní služby, určuje významnost dopadu narušení základní služby na zabezpečení společenských nebo ekonomických činností (§ 22 odst. 1 zákona o kybernetické bezpečnosti).

Potřebujete pomoci se zpracováním:

 • směrnice a dalších řídících dokumentů,
 • datového auditu,
 • dokumentace informačního systému?

Již přes 10 let se plně věnujeme bezpečnosti IT ve firmách, společnostech i institucích. Reference našich zákazníků si můžete přečíst v Příkladech z praxe.

Napište nám nebo zavolejte, naši odborníci se vám rádi budou věnovat:

+420 602 177 433info@bluepartners.cz

Související služby

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?