Zálohovací plán řeší, jaká data, jakým způsobem a jak často se mají zálohovat, aby byly splněny požadavky uživatelů na:

  • přijatelnou lhůtu obnovení dat ze zálohy,
  • přípustný objem dat, který nebude možno obnovit (data od poslední zálohy),
  • dobu a termín omezení provozu IT z důvodu zálohování (zálohovací okno).


Zálohovací plány jsou klíčovým dokumentem ochrany dat před ztrátou a škodami, které by tím organizaci vznikly. Škody mohou mít např. podobu ekonomické ztráty, poškození pověsti nebo porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Typický obsah zálohovacího plánu:

  • Způsob zálohování (technologie, metoda)
  • Termíny zálohování (zálohovací okna)
  • Pravidla pro manipulaci s médii (bezpečnost uložení, skartace)
  • Stanovení Recovery Time Objective (RTO; jak rychle je možno data obnovit)
  • Stanovení Recovery Point Objective (RPO; jak staré mohou být zálohy)
  • Definice odpovědností
  • Testování záloh (ověření obnovitelnosti a čitelnosti)