Zálohovací plány

Zálohovací plány předpisují jak ochránit data při neočekávané události, pádem systému počínaje a fyzickým zničením zařízení konče.
 1. < Slovník hesel

Zálohovací plán řeší, jaká data, jakým způsobem a jak často se mají zálohovat, aby byly splněny požadavky uživatelů na:

 • přijatelnou lhůtu obnovení dat ze zálohy,
 • přípustný objem dat, který nebude možno obnovit (data od poslední zálohy),
 • dobu a termín omezení provozu IT z důvodu zálohování (zálohovací okno).

Zálohovací plány jsou klíčovým dokumentem ochrany dat před ztrátou a škodami, které by tím organizaci vznikly. Škody mohou mít např. podobu ekonomické ztráty, poškození pověsti nebo porušení povinností v oblasti ochrany osobních údajů.

Typický obsah zálohovacího plánu:

 • Způsob zálohování (technologie, metoda)
 • Termíny zálohování (zálohovací okna)
 • Pravidla pro manipulaci s médii (bezpečnost uložení, skartace)
 • Stanovení Recovery Time Objective (RTO; jak rychle je možno data obnovit)
 • Stanovení Recovery Point Objective (RPO; jak staré mohou být zálohy)
 • Definice odpovědností
 • Testování záloh (ověření obnovitelnosti a čitelnosti)

Související služby

Outsourcing správy IT | Správa IT

Zajistěte IT provoz vaší organizace bez personálních starostí. Máte vlastní IT oddělení, které nestíhá? Podpoříme ho. Nemáte své ajťáky? Nahradíme je. Spolupráci zakládáme na korektnosti, odbornosti, osobním kontaktu a srozumitelné komunikaci.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?