Co kurz přináší

 • Základní verzi pro všechny pracovníky obsahující 23 kapitol ve 4 blocích vysvětlující problematiku GDPR jednoduše
 • Verzi pro vedoucí pracovníky a garanty popisující detaily GDPR
 • Ověření získaných vědomostí pomocí kvízů
 • Závěrečný test + certifikát

Přínosy pro firmy a organizace

 • Snížení rizika úniku a ztráty informací
 • Zvýšení znalostí uživatelů v oblasti ochrany osobních údajů
 • Prokazatelnost vzdělání certifikátem každého zaměstnance
 • Zaměstnanci si uvědomí rizika spjatá s ochranou osobních údajů
 • Administrativní účet s přehledem vzdělání zaměstnanců
 • Možnost vložení vlastního certifikátu (např. s logem firmy)
 • Možnost množstevní slevy dle počtu licencí

Jak to funguje

Vzdělávání

 • Vašim spolupracovníkům zpřístupníme online kurz GDPR ve dvou variantách
 • Základní kurz GDPR je sestavený z 23 kapitol, které jsou uspořádány do 4 blocích:
  • GDPR
  • Osobní údaje
  • Práva subjektů
  • Procesy v organizaci zajišťující ochranu osobních údajů
 • Verzi pro vedoucí pracovníky a garanty, kteří potřebují znát detaily a specifika
 • Jednotlivé díly online kurzu si mohou uživatelé prostudovat kdykoliv a kdekoliv, podle svých časových možností.
 • Kurz je ukončen testem nabytých znalostí. Pokud student uspěl, může si stáhnout certifikát. V opačném případě má možnost test zkusit znovu.

Administrace

 • Pokud je zakoupen kurz pro více osob, automaticky je přístupné prostředí administrace pro přehled nad zaměstnanci a jejich vzděláváním. Základem je přehledová stránka.
 • Dále jsou k dispozici stránky kurzů s výsledky jednotlivých zaměstnanců a s možností stažení příslušných certifikátů.
 • V kartě studenta lze pak vidět přehledné zobrazení přidělených kurzů, postup, datum jejich splnění a výsledky jednotlivých testů.

Výstupy, měřitelnost

 • Zvýšení kompetencí zaměstnanců v oblasti ochrany osobních údajů doložené absolventským certifikátem
 • Přístup ke statistice vzdělávání uživatelů

Garance

 • Obsah kurzu je navržen praktiky
 • Prokazatelné zvýšení znalostí a pozornosti uživatelů po absolvování kurzu
 • Více než 3000 proškolených uživatelů

Proč kurzy od Blue Partners?

 • Máme praxi s audity GDPR. Zavádíme ochranu osobních údajů do firem. Navrhujeme bezpečnostní opatření, takže víme, kde začíná a končí jejich efektivita.
 • Témata a forma kurzu vycházejí ze znalosti implementace opatření i doporučení dohledového orgánu - Úřadu pro ochranu osobních údajů. Obracejí se na nás zákazníci s potřebou řešit rizika, ale i reálné úniky dat.
 • Na našem blogu se zabýváme aktuální problematikou ochrany osobních údajů.

Jak začít?

Kontaktujte nás pomocí webového formuláře. Ozveme se vám a efektivně vyškolíme vaše spolupracovníky.