Posouzení IT lze také objednat jako součást hlavní služby Audity a testy.

Posouzení IT

Posoudíme stav vašeho IT a zhodnotíme jeho efektivitu a bezpečnost. Zjistíme, jak zvýšit přínos byznysu. Analýza firemního IT je prvním krokem k proměně strašáka a žrouta peněz ve spolehlivou, měřitelnou službu.

Kdy potřebujete posouzení vašeho IT?

 • Nejste spokojeni s výkonem vašeho IT.
 • Pochybujete, zda IT chápe, co byznys potřebuje.
 • Pochybujete, zda byznys chápe, co potřebuje IT.
 • Pochybujete o schopnosti svého IT adaptovat se na nové podmínky nebo kritickou situaci.
 • Pochybujete o přiměřenosti výdajů a investic do IT.
 • Nevíte, jak jsou definovány a dokumentovány služby IT.
 • Činnost IT není objektivně hodnocena, neexistují srozumitelné metriky, reporty ani zpětná vazba.
 • Vnímáte nedostatečnou zastupitelnost a přílišnou závislost chodu IT na hrstce pracovníků.
 • Máte obavy ze ztrát hrozících v případě výpadku IT systému nebo služby.

Přínos služby posouzení IT

 • Zjistíte, co vaše IT dělat má a co skutečně dělá.
 • Zlepšíte přehled o výkonnosti, nákladech a potřebách IT oddělení.
 • Sladíte fungování IT s potřebami byznysu.
 • Znalost stavu zabezpečení firemních dat.

Jak služba funguje

Analýzu koncipujeme jako účelový mix postupů definovaných normou ISO 27001, frameworkem COBIT a službou ITIL. V této službě ale nejde o formální audit. Zohledňujeme přání zadavatele a věnujeme se problémům, které nejvíc ovlivňují provoz a/nebo rozvoj vaší organizace. Nezkoumáme tedy nic, co nepovažujete za nutné.

Stav, k němuž by mělo vaše IT směřovat, popíšeme na základě neformálních oborových standardů a praktických zkušeností, přitom s respektem ke zvyklostem a potřebám vašeho provozu. Transformace IT na nový stav je volitelná a lze ji přizpůsobit vaším možnostem.

 • Rozhovorem s vedením organizace zjistíme, co je pro něj na IT zásadní.
 • Promluvíme také se zástupci IT oddělení a vyžádáme si jejich názory a dokumenty.
 • Získané informace ověříme v praxi.
 • Zhodnotíme stav.
 • Popíšeme cílový stav a navrhneme, jak ho dosáhnout.
 • Pomůžeme změny realizovat.

Zpracování analýzy trvá v závislosti na velikosti a komplikovanosti IT struktury 4–12 týdnů.

Výstupy, KPI, měřitelnost

Práce na analýze jsou rozděleny do několika fází. Výsledky každá fáze předáváme pro informaci nebo schválení v příslušených dokumentech. Mimo to dodáváme měsíční reporty o stavu projektu.

Nejdůležitější výstupy:

 • Popis aktuálního a cílového stavu
 • Návrh transformace
 • Dokumentace o provedení transformace a novém stavu
 • Školení
 • Závěrečná zpráva s doporučeními

Garance

 • Kvalitní informace o smyslu, průběhu a nákladech prací
 • Důvěrná znalost problematiky
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců

Co to vyžaduje od vás

Jasný popis cílů, potřeb a problémů vašeho IT. Čas na meetingy o stavu projektu (max. jednotky hodin týdně).

Cena a formality

Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen. Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. NDA smlouvu, máme-li přijít do styku s citlivými daty. Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji paušální platbou za předem daný výstup, nebo průběžným účtováním vykazovaných prací.

Obavy

Pomůže nám analýza rozhodnout, jestli jsou požadavky IT na zvýšení rozpočtu oprávněné?

Pokud IT přesně ví, za co firmě ručí, lze požadavky na rozpočet měřit standardními metrikami. Když objektivní kritéria neexistují, je posouzení obtížné. Kritéria je třeba zavést. Jste-li v této situaci, na první bezplatné konzultaci vám popíšeme naše zkušenosti.

Teď není čas na nějaké analýzy…

Analýzu můžete udělat dnes, anebo příští rok. Čekání na vhodnější dobu ale může nepříjemně zkrátit havárie, jíž by analýza mohla předejít.

Ohrozí to naše rozběhnuté projekty…

Nikoliv nutně. Analýza probíhá v podstatě nezávisle na jiných projektech. Před transformací navrhneme, ve kterých projektech bude možno pokračovat a které bude lépe utlumit nebo pozastavit. Po dokončení transformace se projekty mohou znovu rozběhnout.

Co když na navrženou transformaci nepřistoupíme?

To samozřejmě nemusíte. Transformace je pouhým doporučením. Závěry analýzy můžete interpretovat a realizovat podle vlastního uvážení.

Co ušetříme na výstupu, utratíme na vstupu…

Přínosy obvykle převyšují náklady na naší práci velmi výrazně. Do výnosů je fér započítat také snížení rizika ztrát řádově vyšších částek v důsledku zanedbání bezpečnosti a rozvoje. To samozřejmě neznamená, že náklady přecházíme mlčením. Rozpoznání stavu, v němž se nacházíte dnes, a definici žádoucího cíle, pečlivě škálujeme i z hlediska financí. Přesná definice vstupů a výstupů snižuje cenu analýzy i případné transformace. Ekonomické posouzení projektu bude na programu hned úvodních jednání.

Bojíme se pustit cizí firmu k našim datům…

Vaší obavě rozumíme. Snad vás uklidní, že jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Lidé, kteří přijdou do styku s vašimi daty, jsou prověřeni min. 10letou praxí u Blue Partners. Nakládání s citlivými údaji striktně určují naše vnitřní předpisy, s nimiž vás rádi seznámíme. Nechceme a nemůžeme zrazovat důvěru našich klientů.

Proč analýzu IT svěřit právě Blue Partners?

 • Nevnucujeme zbytná nebo zbytečně nákladná řešení. Sloužíme k vašemu užitku teď i v dlouhodobé perspektivě.
 • Máme více než 10 let praxe s audity i transformačními projekty pro významné klienty.
 • Pracují pro vás zkušení a diskrétní odborníci prověření min. dlouhou firemní kariérou.
 • Naše společnost je vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Máme široký záběr znalostí a problematik, které analýzou IT přímo souvisí.