Vzděláváme zaměstnance, ale i jednotlivce

Naším cílem je zvýšit úroveň uživatelské bezpečnosti všech uživatelů internetu. Je jedno, zda se jedná o kybernetickou bezpečnost, ochranu osobních údajů nebo interní IT směrnice. Z našich zkušeností se zákazníky víme, že pro dlouhodobé řešení této problematiky je nutné lidi opakovaně vzdělávat. Vhodným řešením je vzdělávání formou elearningového kurzu, který je veden poutavými skutečnými příběhy. Jako velmi účinná metoda vzdělávání se také osvědčilo simulované reálné cvičení, kdy uživatelé na vlastní kůži pocítí, jaké to je, když vám uniknou citlivá data.

Hledáte konkrétní kurz?

Potřebujete

 • Zvýšit znalosti zaměstnanců, kteří pracují s počítačem, týkající se kyberbezpečnosti
 • Ověřit si nebo prokázat znalosti zaměstnanců

Kurz uživatelské bezpečnosti

Kurz uživatelské bezpečnosti

Vzdělejte sebe i své zaměstnance chytře postupně pomocí online kurzu uživatelské bezpečnosti. Poutavými příběhy podle skutečných událostí vysvětlíme základní principy, ale i hodnotu firemních informací.

Jak vzdělání zajišťujeme

 • Pomocí online kurzů v našem systému eLearning
 • Poutavými, reálnými, snadno zapamatovatelnými příběhy
 • Moderní metodou postupného získávání informací
 • Nabyté informace si studenti ověřují kvízy
 • Závěrečným testem, po jehož úspěšném splnění student získá certifikát

Kurz GDPR

Kurz GDPR

Text: Proškolte své zaměstnance online kurzem a snižte riziko pokuty v problematice GDPR. Témata jsou zpracována jednoduše a přehledně, aby vaši spolupracovníci rozuměli podstatě ochrany osobních údajů a ne pouze frázím.

Přínosy pro firmy

 • Zvýšení úrovně znalostí zaměstnanců
 • Vzdělání zaměstnanců lze prokázat certifikátem
 • Administrativní prostředí v našem systému dodá přehled nad vzděláváním zaměstnanců
 • Možnost vzdělávání v libovolném čase

Cena a formality

 • Jednorázová platba za kurz dle počtu uživatelů
 • Možnost množstevní slevy dle počtu licencí

Proč školení zaměstnanců svěřit Blue Partners?

 • Kurz je názorný, nenudí a nepřetěžuje. Dávkování informací zohledňuje odborné a časové kapacity kurzistů.
 • Kurzem prošlo již více jak 2000 uživatelů.
 • Kurz navrhovali pracovníci, kteří se zabývají zvyšováním povědomí o bezpečnosti a řešením bezpečnostních incidentů v praxi více než 10 let.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.