Možnosti spolupráce

Zabýváme se vším, co má vliv na spolehlivost, výkon, bezpečnost a náklady IT v podnicích a organizacích. Nabízíme profesionální podporu provozu i rozvoje informačních technologií a procesů s nimi spojených. Zvyšujeme kvalitu manažerských rozhodnutí při plánování investic.
 • Přinášíme užitek hned i v dlouhodobé perspektivě.
 • Nevnucujeme zbytná nebo příliš drahá řešení. 
 • Máme šikovné lidi s širokým záběrem znalostí a zkušeností. 
 • Otevřeně říkáme, co si myslíme.
 • Říkáme to jenom vám. Jinak jsme naprosto diskrétní.

Firemní certifikáty

 • Jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné (vznik).
 • ISO 9001
 • ISO 20000
 • ISO 27001
 • Microsoft Silver Partner

Osobní certifikáty

Naši lidé jsou držiteli jednoho nebo více certifikátů:

 • Prince2
 • CIA – Certified internal auditor
 • ISMS Lead auditor
 • Manažer ZKB
 • Auditor ZKB
 • Microsoft Professional

Garance

 • Důvěrná znalost řešené problematiky
 • Srozumitelné informace o smyslu, průběhu a ceně prací
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců
 • Korektní a vstřícné jednání

Ochrana citlivých dat

 • Jsme držiteli osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Lidé, kteří přijdou do styku s vašimi daty, jsou prověřeni min. 10letým zaměstnaneckým poměrem u Blue Partners. Při práci s citlivými údaji se striktně řídíme zákony a našimi vnitřními předpisy. 

Smluvní zajištění

 • Před zahájením projektu předložíme kvalifikovaný odhad termínů a cen. 
 • Uzavřeme smlouvu o dílo, příp. i NDA smlouvu.

Reakční doby a lhůty realizace

 • Termíny držíme. Pokud se to výjimečně nedaří, včas vás informujeme o důvodech i důsledcích.
 • V rámci servisních kontraktů definujeme čas odezvy (kdy zahájíme zásah) a čas obnovy (kdy dokončíme zásah). Statistika hlásí dodržení 98 % stanovených lhůt.

Ceny a platby

 • Ceny jsou smluvní.
 • Práce účtujeme dohodnutým způsobem, nejčastěji platbou za definovaný výstup nebo průběžným účtováním vykázaných prací.

Služby

Správa IT

Správa IT

Garantujeme hladký provoz firemní IT infrastruktury. Zbavíme vás personální tísně a kapacitních problémů. Konstruktivní a korektní spolupráce.
Podrobná nabídka
Bezpečnost IT

Bezpečnost IT

Zajistíme vaše data před ztrátou a zneužitím. Pomůžeme splnit podmínky GDPR. Proškolíme zaměstnance v otázkách uživatelské bezpečnosti. Nabízíme jistotu a klid.
Podrobná nabídka
Optimalizace IT

Optimalizace IT

Přizpůsobujeme výkon IT strategickým cílům organizace. Modernizujeme technologie, zvyšujeme efektivitu investic, snižujeme pracnost a chybovost.
Podrobná nabídka
Vývoj aplikací

Vývoj aplikací

Vyvíjíme webové a mobilní aplikace pro management, obchod a komunikaci. Absolutní podřízení byznysovým cílům a potřebám konkrétních uživatelů.
Podrobná nabídka

Vybrané příklady z praxe

Audit IT na největší soukromé škole

Provedli jsme audit IT řízení na největší soukromé škole v ČR. Proč je vhodné si udělat základní nezávislý audit IT řízení?

Top manažeři
IT manažeři
Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?