Co jsou to autorská práva?

Autorské právo chrání práva jednotlivých autorů k jejich dílům (např. obrazy, hudba, knihy, filmy atp.). Autory mohou být například architekti, malíři, spisovatelé, filmaři, programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům určitá práva k jejich dílu, které je součástí tzv. duševního vlastnictví. Autorské právo chrání především konkrétní díla a myšlenky v objektivně vnímané podobě před jakýmkoliv neoprávněným používáním. U nás v České republice může být autorem jen osoba fyzická nikoliv právnická.

Ochrana autorských práv se po celém světě liší. Díky mezinárodním úmluvám a díky evropské legislativě (v rámci Evropské unie) jsou však do jisté míry mnohé autorskoprávní předpisy ve většině zemích sjednoceny.

Co znamená porušení autorských práv? Můžete se dostat do potíží v případě jejich porušení?

Porušování autorských práv nastává, když jakkoliv nakládáme s cizím autorským dílem, bez souhlasu autora či jeho vědomí. Stane se tak například když si koupíte DVD s hudbou jen pro vlastní potřebu, ale rozhodnete se ji sdílet s kamarádem. V tomto případě nastává tzv. porušení autorských práv.
V případě takovéhoto porušení se můžete dostat do „nepříjemné“ situace, kde na vás následně čeká příslušný právní postih.

Co když jste si nebyli vědomi toho, že jste porušili něčí autorská práva?

Obecné pravidlo říká „neznalost zákona neomlouvá“, tudíž je jasné, že by si každý měl být vědom toho, zda v daném případě jedná v souladu s právem či nikoliv. Nevědomost o porušení autorských práv by v určitých případech mohla být posuzována pouze jako „polehčující okolnost“, ale ne to, že jste nevinní.

Jak takový dopis vypadá?

Pokud jste obdrželi dopis nebo e-mail s oznámením o porušení autorských práv od osoby nebo nějaké společnosti, pak je jasné, že to myslí vážně a jsou připraveni tuto situaci řešit soudem, pokud to bude nutné.
Obvykle takovéto dopisy nejsou psány mile ani tak, aby se hezky četly, ale obsahují mnoho agresivity a mystifikačního právního žánru, ze kterého se vám může udělat nevolno.
V žádném případě nepropadejte panice. Ukážeme vám, co v takovém případě můžete udělat, abyste se s daným problémem vypořádali co nejlépe a vyhnuli se tak nepříjemným právním následkům.

Oznámení o porušení autorských práv je dopis nebo e-mail zaslaný buďto vlastníkem autorského díla, společností nebo právníkem třetí strany.

Příklad: V tomto případě oznámení tvrdí, že jste na webu bez povolení použili obrázek chráněný autorským právem a jste vinni z jeho porušení.

Vážený majiteli firmy,

S politováním Vám musíme oznámit, že nemůžeme najít licenci pro obrázek zobrazený na Vašich webových stránkách.

Žádáme o okamžité odstranění tohoto obrázku. Jste také povinni poskytnout platbu pro vyrovnání za minulé použití sporných snímků.

Pokud neprovedete platbu ve stanoveném termínu, budeme muset podniknout další právní kroky.

Zní vám to povědomě? Pokud jste se s takovým e-mailem nebo dopisem setkali, pak jste pravděpodobně porušili něčí autorská práva.
Stížnosti na porušení autorských práv se stávají pro majitele webových stránek čím dál více častějším problémem. Internet je přeplněný obrázky, které můžete snadno nahrát, sdílet a okamžitě přeposlat komukoliv. Když k tomu všemu přidáme fakt, že lidé o autorských právech nemají dostatek znalostí, je velmi snadné pochopit, proč jich tolik autorská práva porušuje.

Co byste v takovéto situaci měli nejlépe udělat?

Většina lidí reaguje v panice a co nejdříve se snaží částku uhradit. V tomto případě to není úplně vhodné. Nejdříve je důležité dát si pár minut načas a zapřemýšlet, zda jsme opravdu autorská práva porušili.

Vždy je dobré zodpovědět si následující otázky: Vytvářeli jsme obrázek my, koupili si jej, nebo stáhli z internetu?
Pokud se jedná o obrázek, na který máme plná autorská práva, může se jednat pouze o podvodný e-mail, který z lidí takto vymáhá peníze.

V žádném případě nic neplaťte. Pokud se jedná o obrázek, který nám někdo vytvářel, zkontaktujeme tuto osobu a zjišťujeme další informace.
Pokud jsme opravdu nějakým způsobem porušili autorská práva a například jej stáhli z nějakých rádoby "free" stránek, je potřeba zbystřit. Zjistíme si skutečného vlastníka obrázku a obrázek stáhneme. Pokud se jedná o téhož člověka, který nás kontaktoval, situaci se snažíme vyřešit, ať už domluvou o zaplacení nebo jakýmkoliv jiným způsobem - vždy si nechte vše potvrdit písemně.

Pokud jednáme za společnost nebo si nejsme jistí, jak postupovat, vždy je nejlepším řešením prodiskutovat situaci s právníkem.

Na prvním místě je nutnost samozřejmě těmto problémům předcházet. Kdykoliv cokoliv uveřejňujete nebo využíváte, ujistěte se, že používáte pouze vaše vlastní materiály nebo grafiku s licencí Creative Commons – se správným uvedením zdroje.

Některé stránky nabízí i za malý poplatek spoustu grafických obrázků. Je to malá cena, kterou je třeba zaplatit, abyste se vyhnuli případným potížím s porušováním autorských práv.