K předchozí kapitole: E-kniha „NIS2 jednoduše“ – NIS2 a její implementace (3/12)

Níže uvedená opatření jsou rozdělena do 7 bloků:

Opatření č.1: Aktiva

Přínos opatření spočívá ve správném identifikování a klasifikaci dat, což umožňuje efektivní ochranu zdrojů, snižuje riziko ztráty dat a nepříznivých dopadů na organizaci

Opatření č.2: Ukotvení IT bezpečnosti

Stanovení a dodržování bezpečnostních standardů a politik posiluje celkovou odolnost organizace proti kybernetickým útokům, zajišťuje soulad s legislativními požadavky a zvyšuje důvěru zákazníků a partnerů v bezpečnostní praxi organizace.

Opatření č.3: Bezpečnost lidských zdrojů

Vzdělávání a školení zaměstnanců v oblasti kybernetické bezpečnosti zvyšuje jejich povědomí o rizicích a nejlepších postupech, což přispívá k prevenci bezpečnostních incidentů a posiluje celkovou kybernetickou odolnost organizace.

Opatření č.4: Identity a přístupy

Správná správa identit a přístupových práv zabezpečuje, že pouze oprávnění uživatelé mají přístup k citlivým datům a systémům, čímž se snižuje riziko neoprávněného přístupu a zneužití dat.

Opatření č.5: Kontinuita

Plánování a zajištění kontinuity provozu v případě kybernetického útoku nebo jiné havárie umožňuje rychlou obnovu kritických systémů a minimalizaci dopadů na provoz organizace.

Opatření č.6: Síťová bezpečnost

Zabezpečení sítí a komunikačních kanálů prostřednictvím firewallů, šifrování a dalších bezpečnostních opatření chrání organizaci před neoprávněným přístupem, škodlivým softwarem a útoky, což je zásadní pro ochranu dat a systémů.

Opatření č.7: Aplikační bezpečnost

Zabezpečení aplikací od fáze vývoje až po nasazení a provoz zabraňuje zneužití zranitelností, chrání data uživatelů a zajišťuje bezpečný a spolehlivý provoz aplikací.

V dalších částech se budeme věnovat podrobněji jednotlivým blokům opatření s tím, že popíšeme vždy obecně opatření, bodově vypíšeme, co by zodpovědné osoby měly činit a jaké jsou typické nedostatky v těchto oblastech ve firmách.

Tento článek je součástí e-knihy „NIS2 jednoduše“, kterou si celou můžete stáhnout zde.

K další kapitole: E-kniha „NIS2 jednoduše“ – Opatření č. 1: Aktiva (5/12)

Konzultace k NIS2 zdarma

NIS2 konzultace ZDARMA

V rámci 30minutové konzultace zdarma probereme v NIS2 to, co vás zajímá a s čím potřebujete pomoct. Neutápějte se v něčem, s čím si nevíte rady a raději nás kontaktujte.