K předchozí kapitole: 🔐 Strážci Kyberprostoru: NIS2 a 7 opatření pro kyberbezpečnost (1/8) 🛡️

...🚀

Vaše firma je vesmírná loď plující kyberprostorem. Vaše primární aktiva? To jsou hyperpohony 🚀, které udržují vaši loď ve warp rychlosti (konkurenceschopnou) a zajišťují, že jste vždy o krok před konkurencí. V NIS2 vesmíru, tyto hyperpohony – vaše vstupenka k bezpečnému letu mezi hvězdami kybernetického prostoru – vás staví do pozice intergalaktického hráče pod záštitou NIS2.

A co jsou podpůrná aktiva? Ty jsou jako navigační systémy 🧭, bez nichž by váš let mohl skončit dříve, než řeknete "černá díra" 🕳

Vaše cesta vesmírem (podnikání v digitálním světě) je plná nástrah a váš warp pohon (tj. primární aktiva) potřebuje svého vlastního mechanika 🔧. A tady nastupujeme my – vaši inženýři warp pohonů (průvodci NIS2), lidé s jedinečnou schopností udržet vaše systémy ve špičkovém stavu a ocenit rizika, která by mohla váš let ohrozit. Udržujeme vaši loď bezpečnou 🛡️.

Strážci Kyberprostoru - Aktiva

Ve vesmíru plném neznámých často firmy ztrácejí přehled o svých hyperpohonech a navigačních systémech.

Jak jste na tom s dokumentací? Ta se často stává temnou mlhovinou 🌌, skrze kterou je těžké najít cestu. Informace vstoupí, ale, bez správného průvodce, se v této neproniknutelné mlze ztratí.

A co vaši garanti? Ti se někdy mohou cítit jako první důstojník 👩‍✈️, který sice ví, jak se naviguje mezi hvězdami (jak řídit projekt nebo tým), ale potřebuje trochu pomoci, aby se vypořádal s neznámými nebezpečími vesmíru (nečekanými výzvami). Garanti by měli umět navigovat v blízkosti černých děr a napříč mlhovinou (řešit krizové situace a provádět rizikovou analýzu). ❗ Mnohdy však potřebují zkušené průvodce.

🌐 Blue Partners – vaši intergalaktičtí průvodci – vám pomohou nastavit správný kurz 🧭, jasně identifikovat a chránit vaše warp pohony a navigační systémy (vaše klíčová aktiva a základnu IT infrastruktury), a zajistit, aby vaše dokumentace byla tak přehledná, že by s ní mohl pracovat i mimozemšťan 👽 bez předchozího školení. Garantujeme, že s námi bude váš let hladký a bezpečný.

K další kapitole: 🔐 Strážci Kyberprostoru: Opatření č. 2: Ukotvení IT bezpečnosti (3/8) 🛡️