Navigační mapa

  • Opatření č. 1 - Aktiva: Základním kamenem kybernetické bezpečnosti jsou informace o tom, co je třeba chránit. Tato kapitola se zaměří na identifikaci a klasifikaci aktiv, která jsou pro vaši organizaci klíčová.
  • Opatření č. 2 - Ukotvení IT bezpečnosti: Jak pevně jsou vaše kybernetické zdi ukotveny? Zde se dozvíte, jak správně implementovat zabezpečení a definovat odpovědnosti v rámci organizace.
  • Opatření č. 3 - Bezpečnost lidských zdrojů: Lidé jsou často nejslabším článkem v bezpečnostním řetězci. Naučíme vás, jak posílit tento článek školením, osvětou a správnými postupy.
  • Opatření č. 4 - Identity a přístupy: Správné řízení identit a přístupů je klíčové pro ochranu proti neoprávněným přístupům. Tato kapitola vás provede nejlepšími praktikami v této oblasti.
  • Opatření č. 5 - Kontinuita: Jak zajistit, aby vaše služby zůstaly v provozu i při kybernetickém útoku? Zde se podíváme na plánování a testování kontinuity činností.
  • Opatření č. 6 - Síťová bezpečnost: Síť je jako vesmírná dálnice informací. Ukážeme vám, jak ji udržet bezpečnou pomocí správného návrhu, monitoringu a obranných strategií.
  • Opatření č. 7 - Aplikační bezpečnost: Vaše aplikace jsou jako vesmírné stanice; musí být schopné odolat vnějším útokům. Tato kapitola se zaměří na vývoj a zabezpečení aplikací od základů až po provoz.

Připojte se k nám v této epické cestě skrze kyberprostor a objevte, jak můžete lépe chránit svůj digitální vesmír. Série "Strážci Kyberprostoru" vás vybaví znalostmi a nástroji pro navigaci ve složitém a neustále se měnícím prostředí kybernetické bezpečnosti.

Jako průvodci vesmírem se zavazujeme, že budeme stát po vašem boku. Společně budeme navigovat temnotami kyberprostoru, abychom zajistili, že vaše cesta bude pokračovat bez překážek do nekonečných hlubin vesmíru.

K další kapitole: 🔐 Strážci Kyberprostoru: NIS2 a 7 opatření pro kyberbezpečnost - Aktiva (2/8) 🛡️