Proč provádět test zranitelnosti?

V dnešní digitálně propojené éře se zabezpečení stává stále důležitějším. Útoky na firemní sítě rostou na frekvenci i sofistikovanosti. Pokud by byl útok úspěšný, může vyvolat vážné finanční a reputační důsledky. Test zranitelnosti vám umožní identifikovat slabiny vaší sítě a systémů předtím, než to udělají jiní. Také je poměrně levný v porovnáním s penetračním testováním.

Co přinese test zranitelnosti vám a vaší firmě?

 • Zlepšené zabezpečení: Odhalením a opravou slabých míst ve vašem systému můžete zabránit potenciálním útokům.
 • Minimalizace finančních ztrát: Útoky mohou vést k významným finančním ztrátám, ať už přímo či nepřímo kvůli narušení důvěry u vašich zákazníků.
 • Dodržování regulací: V mnoha odvětvích existují přísná pravidla týkající se ochrany dat. Test zranitelnosti může pomoct zajistit, že vaše společnost dodržuje tyto normy.
 • Klidné spaní: S vědomím, že jste proaktivně identifikovali a řešili rizika, můžete lépe spát s pocitem, že vaše data a systémy jsou v bezpečí. A to prostě za to stojí.

Co lze testováním zranitelnosti kontrolovat?

 1. Operační Systémy
  Operační systémy tvoří základ prostředí a slabiny v nich mohou mít dalekosáhlé důsledky. Kontrola zahrnuje i kontrolu chybějících aktualizací, zastaralého softwaru nebo špatných konfigurací, které by mohli zneužít škodliví aktéři.
 1. Webové Aplikace
  Webové aplikace jsou často terčem útoků kvůli své viditelnosti. Kontrola zranitelností webových aplikací zahrnuje hledání slabých míst, jako jsou SQL injekce, cross-site scripting (XSS) a další běžné webové zranitelnosti.
 2. Síťová Infrastruktura
  Síťová infrastruktura zahrnuje všechna zařízení v síti jako jsou routery, switche, firewally a další síťové prvky. Testování síťových zranitelností zajistí, že tato zařízení jsou bezpečně nakonfigurována a neexistují zde známá bezpečnostní rizika.
 3. Kontejnery a mikroslužby
  V moderních aplikacích se již běžně používají kontejnery a mikroslužby. Skenujeme zranitelnosti v kontejnerech a mikroslužbách, kontrolujeme jak konfiguraci kontejneru, tak software, který obsahuje.
 4. Databáze
  Databáze obsahují velkou část kritických dat organizace. Proto jsou častým finálním cílem kybernetických útoků.

Co závěrem?

Je důležité si uvědomit, že skenování zranitelností by nemělo být jednorázovou aktivitou. Nové zranitelnosti se mohou objevovat a změny ve vašem digitálním prostředí mohou přinášet nová rizika. Proto je nezbytné neustále monitorování a skenování.
Skenování zranitelností je samozřejmě jednou z částí komplexní bezpečnostní strategie. Doplnit by ho měly plány reakce na incidenty, monitorování služeb, zálohovací plány a další.
Cílem je identifikovat zranitelnosti dříve než zločinci a přijmout potřebná opatření k jejich odstranění, čímž zajistíme integritu, důvěrnost a dostupnost vašich digitálních aktiv.