Webová aplikace pro Český statistický úřad

Vytvořili jsme aplikaci v rámci sčítání lidu, domů a bytů 2021. Pomocí této aplikace bylo sečteno více jak 250 000 domů a bytů.
 1. < Jiné příklady z praxe

Webová aplikace pro sčítání domů a bytů

2020

Náš klient

 • ústřední orgán státní správy České republiky
 • více jak 1500 zaměstnanců
 • zajišťuje sběr dat pro statistiku v rámci ČR
 • je správcem základního registru osob (ROS)
 • zajišťuje sčítání lidu, domů a bytů, vždy po deseti letech

Potřeba klienta

 • Český statistický úřad zajišťuje jednou za 10 let sčítání lidu, domů a bytů. Uvažovaným primárním zdrojem pro vytvoření seznamů bytů je evidence v rámci informačním systému katastru nemovitostí, ale tento zdroj je neúplný především pro specifické formy vlastnictví jako jsou bytová družstva, městské části, obce, stát, či právnické osoby. Z tohoto důvodu se klient rozhodl, že bude požadovat vytvoření webové aplikace pro sběr dat od vlastníků jednotlivých domů.

Jak projekt probíhal

Klient vypsal výběrové řízení na dodávku webové aplikace. Blue Partners vyhrálo toto výběrové řízení oproti dalším 22 společnostem, které podali nabídku. Jediným hodnotícím kritériem byla cena.

Hned po podpisu smlouvy jsme s klientem ustanovili pravidelné týdenní schůzky nad stavem projektu a potřebnými součinnostmi.

Klientovi jsme ukázali hned na úvodní schůzce představu uživatelských obrazovek a na další schůzce jsme prošli funkční model celé aplikace. Následně začalo kódování backendu aplikace a další drobné úpravy. Před spuštěním aplikace byl potřeba provést import dat. Provoz aplikace byl zajištěn na prostředcích dodavatele, a to po dobu cca 4 měsíců. Na konci měsíce vždy následoval reporting ohledně aktivního počtu uživatelů v systému, počtu evidovaných domů a bytů a také zda byla dodržena požadovaná dostupnost systému včetně service-level agreement (SLA).

Infrastruktura aplikace

„Bylo velmi příjemné, že Blue Partners přišli již na úvodní schůzku s návrhem obrazovek aplikace, a v tomto duchu se odvíjela celá spolupráce. Pokud bylo potřeba drobných změn, dodavatel vždy rychle reagoval.“

Štěpán Moravec, Vedoucí řešitelského týmu, Územní příprava SLDB 2021

Časová osa projektu

 • květen 2020 – podpis smlouvy
 • konec května 2020 – start projektu
 • konec června 2020 – testovací provoz
 • červenec 2020 – import dat a spuštění provozu aplikace
 • konec roku 2020 – ukončení služby, předání dat a následné jejich smazání

Po ukončení celého sčítání lidu, domů a bytů 2021 jsme obdrželi děkovný dopis od předsedy ČSÚ. Je fajn, když vás někdo pochválí za dobře odvedenou práci.

Klíčové přínosy očima klienta

 • Rychlé provedení sčítání domů a bytů
 • Rychlé nasazení aplikace do provozu
 • Bezchybný provoz aplikace
 • Grafický vzhled aplikace
 • Implementace systému v dohodnutém termínu
 • Minimum chyb v systému a v případě chyby okamžitá oprava

Výstupy projektu

 • Služba zajišťující běh aplikace na prostředcích dodavatele
 • Technická dokumentace
 • Provozní dokumentace
 • Administrátorská příručka
 • Programátorská příručka
 • Uživatelská příručka
 • Měsíční zpráva o dodržení SLA, zálohování dat
 • Měsíční report o počtu evidovaných domů a bytů
 • Strukturovaná data o evidovaných domech a bytech

Ukazatele projektu

 • 7 000 uživatelů systému - vlastníků
 • 33 000 evidovaných domů
 • Více jak 250 000 evidovaných bytů

Řešené potřeby

Digitalizovat firemní procesy

Máte problém s dostupností informací a podkladů? Řešíte stále stejné prodlevy a chyby? Na stolech stojí počítače, všechno ale vyřizují lidé?

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Související služby

Digitalizace firemních procesů | Optimalizace IT

Digitalizujeme procesy firem a organizací, zvyšujeme jejich efektivitu a bezchybnost. Umožníme hodnocení výkonnosti procesů. Najdeme a zavedeme chytrá řešení, která udrží krok s dobou.

Vývoj webových a mobilních aplikací | Vývoj aplikací

Vyvíjíme unikátní webové a mobilní aplikace pro Android a iOS na podporu firemního řízení, obchodu a komunikace. Programování softwaru je vždy podřízeno potřebám konkrétních uživatelů.

Další příklady z praxe

Audit IT na největší soukromé škole

Provedli jsme audit IT řízení na největší soukromé škole v ČR. Proč je vhodné si udělat základní nezávislý audit IT řízení?

Top manažeři
IT manažeři
Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?