Údaje v logu umožňují identifikovat a odstraňovat chyby aplikací, odhalovat bezpečnostní incident a předcházet únikům dat. Jsou užitečné také v implementační fázi při ladění aplikace. Bez aplikačních logů jsou neoprávněné zásahy a chyby systému v podstatě nedohledatelné.

Co obsahuje aplikační log:

  • Identifikaci uživatele nebo systému
  • Čas události
  • Popis provedené akce
  • Příp. dodatečné informace k akci