Aplikační logy

Aplikační logy obsahují informace o akcích a změnách ve sledovaném systému. Lze z nich vyčíst, kdo, kdy a co v systému udělal.
  1. < Slovník hesel

Údaje v logu umožňují identifikovat a odstraňovat chyby aplikací, odhalovat bezpečnostní incident a předcházet únikům dat. Jsou užitečné také v implementační fázi při ladění aplikace. Bez aplikačních logů jsou neoprávněné zásahy a chyby systému v podstatě nedohledatelné.

Co obsahuje aplikační log:

  • Identifikaci uživatele nebo systému
  • Čas události
  • Popis provedené akce
  • Příp. dodatečné informace k akci

Související služby

Vývoj webových a mobilních aplikací | Vývoj aplikací

Vyvíjíme unikátní webové a mobilní aplikace pro Android a iOS na podporu firemního řízení, obchodu a komunikace. Programování softwaru je vždy podřízeno potřebám konkrétních uživatelů.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?