Plány obnovy by měly být zpracovány pro nejpravděpodobnější havárie s největším dopadem na činnost společnosti.

Při výpadku bývají v důsledku stresu voleny postupy, které nejsou optimální z hlediska spotřeby času ani kvality řešení. Předem a v klidu zpracovaný plán obnovy tato nedostatky odstraňuje. Výrazně zkracuje dobu zásahu, snižuje chybovost a rizika ze zanedbání důležitých souvislostí.

Plány obnovy IT systémů po havárii by měly být pravidelně revidovány a testovány.

Typická struktura plánů obnovy:

  • Umístění a popis záloh
  • Pořadí a způsob obnovy jednotlivých komponent systémů
  • Způsob ověření úspěšného obnovení dat ze zálohy
  • Maximální časy obnovy
  • Kontaktní údaje servisních organizací
  • Metodika testování plánů obnovy