Pořizuje detailní popis procesů určený k procesnímu řízení organizace. Václav Řepa, přední český publicista v této oblasti, definuje firemní proces jako činnosti, které souhrn vstupů (know-how, surovina) transformují do souhrnu výstupů (zboží, služby).

Příklad dokumentace fakturačních procesů

Název procesuKontrola kreditu
Účel procesuZajištění přiměřeného rizika při procesu fakturace
Spouštěcí událostPožadavek na expedici
Vstup procesuInformace o stávající sumě kreditu, celkovém kreditu a kredibilitě zákazníka
Výstup procesuOvěření dostatečného kreditu, příp. pozastavení faktury, navýšení kreditu
Klíčové aktivityOvěření dostatečného kreditu Navýšení kreditu
Role pracovníkůR (responsible): účetní, account manager
A (accountable): risk manager
C (consulted): account managerI (informed): fakturace
I (informed): fakturace
Vlastník procesuRisk manažer
Klíčové metrikyČasová náročnost: kontrola kreditu 1 min. schválení navýšení kreditu 30 min.
Aplikace a systémyNavision

Procesy můžeme členit na:

 • základní (tzv. core procesy mají rozhodující podíl na hodnotě finálního produktu a probíhají celým podnikem),
 • podpůrné (probíhají uvnitř podniku a podporují základní procesy),
 • řídící (procesy managementu, kterými firma definuje a kontroluje základní a podpůrné procesy provozní).

Osnova dokumentace

 • Účel procesu
 • Spouštěcí událost:
  • aktivizační událost (dorazí poptávka),
  • dosažení času (termín spuštění reportu prodeje),
  • nestandardní událost (chyba ve výrobě, výpadek dodavatele),
  • splnění pravidla (zákazník překročí svůj kredit).
 • Vstupy a výstupy procesů (dokumenty, data, datové báze, fyzické materiály, zboží, služby, práce)
 • Klíčové aktivity (zásadní součásti procesu z hlediska dopadů, organizačních nebo legislativních nároků)
 • Role pracovníků. Typicky se definují na základě tzv. RACI matice:
  • R (responsible): zodpovídá za konkrétní činnosti v procesu,
  • A (accountable): zodpovídá za celý proces,
  • C (consulted): konzultuje průběh procesu,
  • I (informed): je informován o průběhu a výsledcích procesu.
 • Vlastník (manažer) procesu
 • Klíčové metriky (časová náročnost, náklady, množství přípustných chyb)
 • Aplikace a systémy, které proces zajišťují nebo podporují.

Dokumentace procesů v rámci IT

Jde o velmi používanou dokumentaci procesů, která zachycuje souvislosti mezi firemními procesy a jejich IT podporou.

Ukázka dokumentace procesů

Osnova dokumentace

 • Účel a popis procesu
 • Logické místo procesu v organizační struktuře organizace (účetnictví, personalistika apod.)
 • Priorita (typicky nízká, střední, vysoká)
 • IT aplikace a systémy podporující nebo podmiňující proces
 • Vlastník (manažer) procesu