Plán kontinuity činností (Business Continuity Plan, BCP)

Plán kontinuity činností (Business Continuity Plan, BCP) slouží k zajištění provozuschopnosti a následné obnovy provozu v případě mimořádných událostí.
  1. < Slovník hesel

Mimořádnými událostmi mohou být rozsáhlé blackouty, hackerské a teroristické útoky, ale i běžné výpadky energií, vody nebo kritických subdodávek.

BCP obsahuje podrobná opatření k zachování chodu firmy během mimořádné události a k nápravě případných škod po jejím skončení.

Doporučené součásti plánu kontinuity činností

  • Identifikace hrozeb a rizik pro důležité podnikové procesy
  • Hodnocení rizikovosti procesů, pravděpodobností výskytu hrozeb a jejich možných dopadů
  • Identifikace rizikových IS, vyhodnocení SLA, zálohování a možností obnovy
  • Podrobné plány obnovy rizikových IS s uvedením nároků na lidské, technické a finanční zdroje, harmonogram kroků, časové rozpětí kritické cesty
  • Testovací scénáře pro kontrolu a audit podrobných plánů obnovy
  • Postupy pro zajištění kontinuity při mimořádné události, pracovní postupy pro organizační jednotky společnosti a jednotlivé hrozby s vyšší úrovní rizika, harmonogram činností a alokace zdrojů pro zvládnutí mimořádné události
  • Postupy pro zpětné zajištění kontinuity po mimořádné události, pracovní postupy pro organizační jednotky včetně alokace zdrojů
  • Podrobný soupis preventivních a kontrolních opatření doporučených pro snížení identifikovaných rizik

Související služby

Digitalizace firemních procesů | Optimalizace IT

Digitalizujeme procesy firem a organizací, zvyšujeme jejich efektivitu a bezchybnost. Umožníme hodnocení výkonnosti procesů. Najdeme a zavedeme chytrá řešení, která udrží krok s dobou.

Jsme Blue Partners, experti na firemní IT bezpečnost dat

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?