Dokumentaci procesů podpořených v IT lze také objednat jako součást hlavní služby Směrnice a dokumentace.

Kdy potřebujete službu Dokumentace procesů podpořených v IT?

 • Potřebujete provést změny v procesech, ale nevíte, s jakými všemi aplikacemi nebo datovými zdroji to může souviset?
 • Nevíte, kdy se v aplikaci začíná odehrávat proces a kdy přechází do jiné části?
 • Nevíte, které konkrétní IT systémy podporují vaše důležité obchodní procesy?
 • Nejste si jisti, kterých konkrétních skupin se změna procesu dotkne?
 • Víte, které procesy musíte řešit kvůli legislativě?

Přínos služby Dokumentace procesů podpořených v IT?

 • Znalost procesů, které daná aplikace podporuje, je nejen zásadní při domlouvání kvality služby (SLA), ale je důležitá i při změnách procesů nebo systémech
 • Umíte specifikovat okruh lidí (garantů), kterých se dotýká změna systémů a které potřebujete, aby se vyjádřili k potřebným změnám

Výstupy služby

 • Seznam hlavních procesů, zodpovědných osob a dotčených skupin
 • Základní procesní diagramy zobrazující procesy, oddělení ve firmě a IT systémy

Výhody služby

 • Nemáte čas na zpracování
 • Nemáte znalosti, jak proces zpracovat, aby se dal udržovat
 • Minimalizujete riziko nefunkčnosti aplikace
 • Minimalizujete riziko závislosti na pracovnících nebo externích subjektech

Jak služba funguje?

 • Projdeme s vámi současné procesy a aplikace, upozorníme na možné nedostatky a navrhneme řešení.
 • Navrhneme a zpracujeme popisy procesů, aby byly srozumitelné všem.
 • Stanovíme postupy, aby se dokumentace aktualizovala nebo ji budeme aktualizovat s vámi.

Obavy

Zbytečné náklady…

Dokumentace aplikací a návazných procesů může vypadat jako zbytečný náklad, ale není tomu tak. Dobře vedená dokumentace a v ní obsažena znalost konsekvencí se vám začne vyplácet, ať už při změnách aplikací nebo procesů.

Je to jen dokument, který nikdo nečte…

Je potřeba najít správný způsob členění dokumentace tak, jak uživatel očekává a aby mohl rychle najít příslušnou pasáž s informacemi. Ukážeme vám, že v jednoduchosti je síla.

Teď není správný čas…

Pro vytvoření dokumentace bude nutná i součinnost z vaší strany, to nepopíráme. Vyptáme se, zjistíme a navrhneme vám, jak by mohla dokumentace vypadat a hlavně proč. Investujte do dokumentace teď, protože při změnách nebo chybách a hledání konsekvencí, kdy jste typicky pod tlakem, je už pozdě.

Proč IT směrnici svěřit Blue Partners?

 • Máme bohatou praxi s dokumentací a jejím udržováním.
 • Jednáme otevřeně.
 • Dokumentaci tvoříme tak, aby nebyla jen dokumentem, ale aby byla i funkčním prvkem ve vaší byznys architektuře.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Budou pro vás pracovat zkušení a diskrétní odborníci prověření nejméně 10letou firemní kariérou.