IT dokumentace lze také objednat jako součást hlavní služby Směrnice a dokumentace.

Kdy potřebujete službu IT dokumentace?

 • Spravujete/Provozujete aplikaci a nevíte, jaké technologie využívá.
 • Potřebujete provést změny v aplikaci, ale nevíte, s čím to může souviset.
 • Neznáte závislosti jednotlivých aplikací a jejich propojení.
 • Nevíte, jaká data obhospodařujete v rámci aplikace, a jak se do aplikace dostávají.
 • Nevíte, jak vaši aplikaci nainstalovat od nuly.
 • Nevíte, jak by se měli uživatelé chovat, pokud aplikace nepojede 3 dny.

Přínos služby IT dokumentace?

 • Znalost, v jakých prostředích je aplikace provozována
 • Seznam serverů, účtů, middlewarů a služeb, které aplikace potřebuje ke svému fungování
 • Jistota toho, že změny, které začnete i doděláte a víte jaké to bude mít konsekvence
 • Jistota, že jste schopni aplikaci nainstalovat od nuly a víte, jakými kroky musíte projít a jak vám budou dlouho trvat
 • Jasný plán kontinuity činností, který definuje, jak se mají chovat cílové skupiny v rámci byznys procesů, když např. nefunguje aplikace

Výstupy služby

 • Technické specifikace, SLA apod.
 • Administrátorské a systémové dokumentace
 • Zjednodušené návody
 • Uživatelské dokumentace, příručky
 • Plány kontinuity
 • Bezpečnostní standardy
 • Pracovní postupy IT

Výhody služby

 • Nemáte čas na zpracování.
 • Nemáte znalosti, co má technická dokumentace obsahovat a proč.
 • Minimalizujete riziko nefunkčnosti aplikace.
 • Minimalizujete riziko závislosti na pracovnících nebo externích subjektech.

Obavy

Zbytečné náklady…

Dokumentace aplikace a návazných procesů může vypadat jako zbytečný náklad, ale není tomu tak. Dobře vedená dokumentace se vám začne vyplácet při změnách a znalostech konsekvencí, ať už technických nebo procesních.

Je to jen dokument, který nikdo nečte…

Je potřeba najít správný způsob členění dokumentace tak, jak uživatel očekává a aby mohl rychle najít příslušnou pasáž s informacemi. Ukážeme vám, že v jednoduchosti je síla.

Teď není správný čas…

Pro vytvoření dokumentace bude nutná i součinnost z vaší strany, to nepopíráme. Vyptáme se, zjistíme a navrhneme vám, jak by mohla dokumentace vypadat a hlavně proč. Investujte do dokumentace teď, protože při změnách nebo chybách a hledání konsekvencí, kdy jste typicky pod tlakem, je už pozdě.

Proč IT směrnici svěřit Blue Partners?

 • Máme bohatou praxi s dokumentací a jejím udržováním.
 • Jednáme otevřeně.
 • Dokumentaci tvoříme tak, aby nebyla jen dokumentem, ale aby byla i funkčním prvkem.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Budou pro vás pracovat zkušení a diskrétní odborníci prověření nejméně 10letou firemní kariérou.