IT směrnice lze také objednat jako součást hlavní služby Směrnice a dokumentace.

Kdy potřebujete vytvořit směrnice

 • Zaměstnanci neznají, příp. nedodržují pravidla bezpečné práce s výpočetní technikou.
 • Nejsou stanoveny postupy pro řešení kritických situací.
 • Není jasná odpovědnost konkrétních pracovníků.

Přínos směrnic

 • Jasně vymezuje, co je povoleno, nebo naopak zakázáno, při manipulaci s výpočetní technikou.
 • Jasně definuje zodpovědnosti a kompetence.
 • Klíčový nástroj ochrany před zneužitím informačních aktiv organizace zaměstnanci nebo osobami, které využijí jejich nedbalosti.

Jak služba funguje?

 • Projdeme vaše současné dokumentace, upozorníme na možné nedostatky, navrhneme řešení.
 • Navrhneme nové směrnice, srozumitelné všem zaměstnancům.
 • Zajistíme srozumitelnost pro bezpečnou práci s výpočetní technikou.
 • Vymezíme práva a povinnosti zaměstnanců.
 • Stanovíme postupy řešení pro kritické situace.

Garance

 • Ručíme za platnost.
 • Ručíme za diskrétnost.
 • Důvěrně známe problematiku.
 • Tyto dokumentace jsme už zajistili více než 100 firmám.
 • Vlastníme systém na udržování dokumentace.
 • Zavazujeme se profesionalitou, loajalitou a diskrétností našich dlouholetých zaměstnanců.

Typické rozdělení směrnice

Směrnice:

 • Směrnice pro uživatele
 • Směrnice pro garanty/nadřízené
 • Směrnice pro IT

Pracovní postupy:

 • Postupy, jak řešit danou situaci
 • Zjednodušené návody
 • Uživatelská dokumentace/uživatelské příručky
 • Technické specifikace, SLA apod.
 • Plány kontinuity

IT pracovní postupy a IT dokumentace:

 • Bezpečnostní standardy
 • D&R plány
 • Pracovní postupy IT
 • Administrátorské a systémové dokumentace

Obavy?

Zbytečné náklady…

Ač může vypadat náklad za směrnici v IT jako zbytečný náklad, není tomu tak. Správně napsaná a správně školená IT směrnice se vám vyplatí, a to v situacích, kdy musíte jako organizace prokázat, že např. únik dat nevznikl systematickým zanedbáním, ale jedná se o chybu zaměstnance.

Směrnice je jen dokument, který nikdo nečte…

Je potřeba mít směrnice správně napsané a správně proškolené. Nikdo nechce číst žádné elaboráty. Ukážeme vám, že v jednoduchosti je síla.

Teď není správný čas…

Pro vytvoření základního pilíře bezpečnosti bude nutná minimální součinnost z vaší strany. Vyptáme se, zjistíme a navrhneme vám, jak by měla vypadat směrnice, aby naplňovala cíle.

Proč IT směrnici svěřit Blue Partners?

 • Máme bohatou praxi s návrhem Směrnic, které jsme vytvořili pro více než 50 firem.
 • Jednáme otevřeně.
 • Směrnice tvoříme tak, aby nebyly jen dokumentem, ale aby byly funkčním prvkem v bezpečnosti.
 • Jsme vlastníkem ISO 27001 a držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné.
 • Budou pro vás pracovat zkušení a diskrétní odborníci prověření nejméně 10letou firemní kariérou.