Zatímco přínosy a náklady malého projektu zvládnete posoudit jednoduše, v případě větších projektů se jedná o dokument, který popisuje různé způsoby řešení a odhaduje jejich náklady. Tyto náklady pak srovnává vzájemně nejen mezi zmíněnými způsoby řešení, ale také se současným stavem - tedy se stavem bez tohoto projektu. Dává tak vedení projektu možnost projekt nerealizovat nebo zvážit rizika a stanovit podmínky, za kterých se projekt vyplatí realizovat. Na konci projektu je právě studie proveditelnosti dokumentem, se kterým se srovnávají reálné náklady a přínosy projektu dle skutečnosti.

Tvorba studie proveditelnosti je obvykle součástí služby Řízení projektů, ale jsme schopni vám s touto studií pomoci i samostatně.

Kdy potřebujete studii proveditelnosti

V nějaké formě studii proveditelnosti potřebujete vždy. V podstatě se jedná o srovnání možných přínosů, nákladů a zhodnocení projektu z pohledu ekonomického, technického, projektového.

Výstupy

Výstupem je dokument Studie proveditelnosti, který je podkladem pro další kroky realizace projektu.

Časté otázky

Jaký rozsah má dokument Studie proveditelnosti?

Toto nelze zobecnit. Velmi záleží na složitosti projektu a konkurenčním prostředí, do kterého projekt míří. Dokument může mít rozsah od jednotek až po několik stovek stránek.

Jste schopni obsáhnout všechny okolnosti dané problematiky?

Upřímně, nejsme. Znalosti našich pracovníků jsou projektové, technologické, procesní, právní. Nejsme však odborníky v problematice, která je doménou klienta. Musíme spolupracovat s klientovými odborníky na danou problematiku, se kterými tuto část dokumentace projektu sestavíme.

Normy a standardy

Budou pro vás pracovat odborníci s dlouholetými zkušenostmi s vedením projektů dle metodiky PRINCE2 a/nebo vašich interních metodik.

Garance

  • Projektovému řízení poskytneme účinnou metodickou a organizační podporu od žádosti po uzavření dokumentace.
  • Velmi výrazně snížíme časovou a psychickou zátěž vašich pracovníků.
  • Bude stanovena kvalita poskytnutých služeb, rozsah a obsah výstupů a závazné termíny.
  • Budou nastaveny sankce pro případ porušení smluvních závazků

Jak začít

Kontaktujte nás v jakékoli fázi svého projektu. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme vhodný způsob řízení projektu, případně kroky ke zlepšení stavu běžícího projektu.