Zpracování technického zadání pro výběrová řízení v oblasti IT lze také objednat jako součást hlavní služby Řízení projektů.

Které problémy služba řeší

 • Nejste si jisti, jak zpracovat zadání pro výběrové řízení.
 • Nejste si jisti nákupem v IT oboru.
 • Nemáte dostatečně fundované zaměstnance, kteří by v zadání zohlednili i budoucí potřeby organizace.

Naše nabídka se týká především těchto úloh:

 • systémy pro řízení byznysu (CRM)
 • systémy pro správu a prezentaci dat (BI)
 • systémy pro správu dokumentů (DMS)
 • systémy pro obsluhu zákazníků (CRM)
 • skladové evidence
 • aukční a inzertní systémy
 • rezervační systémy
 • mobilní aplikace propojené s dalšími systémy
 • specifické oborové aplikace
 • veřejné webové aplikace a prezentace

Jak to funguje

 • Definujeme cíle a uživatele aplikace, zmapujeme jejich potřeby a motivace.
 • Popíšeme požadavky na chování aplikace tak, aby plnila potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Navrhneme způsob, jak zpracovat zadání a vypsat výběrové řízení.
 • Definujeme požadované výstupy aplikace včetně statistických dat.
 • Identifikujeme nároky na výměnu dat a integraci aplikace s třetími systémy.
 • Přizpůsobíme se zařízením, na kterých aplikace poběží (PC, tablet, telefon).
 • Nastavíme podmínky migrace dat ze starého na nový systém.
 • Popíšeme vazby na dotčené zákonné a oborové normy.
 • Ošetříme bezpečnostní aspekt zpracovávaných dat.
 • Zpracovaný koncept zadání pečlivě prodiskutujeme.
 • Předáme vám definitivní, jednoznačné a srozumitelné technické zadání pro účastníky tendru.

Výstup

Technické zadání obvykle obsahuje tyto kapitoly:

 • cíl projektu
 • nastavení podmínek dodávky, servisní smlouvy a dalších služeb
 • určení fází, harmonogramu a výstupů projektu
 • popis uživatelských požadavků na systém
 • základní data aplikace
 • bezpečnost aplikace
 • architekturu aplikace
 • integrace aplikace
 • požadovaná dokumentace aplikace
 • podmínky a průběh migrace dat
 • vyžadovaná součinnost

Garance

 • Důvěrná znalost prostředí a problematiky,
 • profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců,
 • dodržení termínů předání výstupu.

Co budeme chtít po vás

Plánovaná investice musí plnit vaše požadavky, proto při její přípravě nemůžete chybět. Očekáváme od vás spolupráci zejména při popisu funkcí a výstupů poptávaného řešení.

Cena a formality

Za přípravu zadání zaplatíte dohodnutou smluvní částku, nebo částku vykázanou dle skutečné spotřeby času. Konkrétní mechanismus dohodneme předem.

Obavy?

Tendr se nám prodraží…

Zmapování skutečných potřeb zadavatele, odhad budoucího vývoje jeho firmy a spárování požadavků s možnostmi trhu je náročná práce i pro fundované odborníky z oboru. Čím lépe budou potřeby zadavatele zmapovány/sestaveny a vysvětleny, tím lepší bude dodané řešení. Náklady za odbornou pomoc při tvorbě zadání jsou vždy mnohem nižší než škoda, která může vzniknout dodáním špatně zadaného, nerentabilního či problémového produktu.

Tendr se nám opozdí…

Odpovědí budiž přísloví: „Práce kvapná, málo platná.“ Na váš projekt vyčleníme takové kapacity, aby zpoždění nebylo velké. Samozřejmě bude záležet i na vaší součinnosti, termíny však budou zakotveny ve smlouvě. Ale znovu připomínáme: „Dvakrát měř, jednou řež.“

Ohrozíme citlivá data a utajované skutečnosti…

Nehodláme ohrozit svou pověst ani osvědčení NBÚ č. 001683 na stupeň Důvěrné. Diskrétnost je tedy naší přirozeností. Všichni naši zaměstnanci, kteří se dostanou do styku s citlivou informací, jsou prověření dlouholetým pracovním poměrem. Každý z nich je navíc zavázán striktními vnitřními předpisy. Samozřejmě můžeme na úvod spolupráce i uzavřít NDA smlouvu.

Proč technické zadání svěřit Blue Partners?

 • Máme stabilní, zkušený a sehraný tým analytiků a vývojářů s hlubokým přehledem o IT potřebách organizací.
 • Naše firma vyvinula různé aplikace pro desítky i desetitisíce uživatelů.
 • Garantujeme absolutní diskrétnost (mj. NDA smlouvou).
 • Nemáme v rejstříku žádná překvapení. Sliby, ceny i termíny jsou neměnné.
 • Za tým s vámi bude komunikovat jediný, informovaný a sdílný pracovník.
 • Máme mnoho zkušeností v příbuzných oblastech: vývoje aplikací, bezpečnostních auditů, popisu a optimalizace procesů a příslušné legislativy.