Problematika správy IT může být velmi rozsáhlá a liší se podnik od podniku. Obvykle se týká těchto osmi oblastí:

Správa a údržba serverů, podpora provozu podnikových systémů a aplikací

Jde o instalace, konfigurace a aktualizace operačních systémů a správu funkcí, rolí a aplikací. Dále o kontrolu logů, fyzické činnosti serverů, funkčnosti hardwaru, řešení či zprostředkování oprav a modernizace serverů. Konečně i podporu klíčových podnikových aplikací.

Správa a údržba datových a bezdrátových sítí

Zajištění funkčnosti datových sítí vyžaduje péči o aktivní prvky IT infrastruktury (routery, switche, firewally) a jejich konfigurace, aktualizace a zabezpečení. Podpora bezdrátových sítí zahrnuje pokrytí signálem v žádoucích prostorách.

Zajištění konektivity mezi provozovnami

Jedná se o propojení poboček a pracovišť společnosti prostřednictvím zabezpečené privátní sítě (virtual privat network, VPN). Správce se mj. stará o konfiguraci koncových bodů, nastavení routerů a firewallů a správu klientských certifikátů.

Monitoring systémů

Monitoring zahrnuje nepřetržitý dohled nad důležitými IT systémy a jejich funkcemi. Pod kontrolou jsou prvky jako servery, aplikace, systémy nebo síťové prvky. Výstupy monitoringu se neustále vyhodnocují. Lze tím předejít většině hrozících výpadků a selhání. Poznatky o vytížení serverů a systémů jsou důležitým podkladem pro optimalizaci a profylaxi.

Nastavení a kontrola datových záloh

Zálohování je pro podnikové IT kriticky důležité. Správné nastavení automatizuje zálohování serverů a důležitých podnikových aplikací, resp. dat. Součástí zálohování jsou plány na rychlou obnovu dat a provozu v případě havárie.

Helpdesk

Helpdesk je nástrojem základní komunikace mezi zaměstnanci a IT oddělením při řešení IT poruch a incidentů. Uživatel s problémem založí v helpdesku tzv. ticket. V něm se bude zobrazovat průběh řešení. Z počtu a obsahu ticketů lze vyčíst mnoho užitečných informací o stavu infrastruktury, potřebě školení uživatelů či personálním posílení IT oddělení.

Dokumentace IT prostředí

Dokumentace IT prostředí slouží ke zvýšení technické, personální a procedurální bezpečnosti IT a k optimalizaci jeho provozu. Obvykle se člení na dokumentaci IT systémů a dokumentaci procesů. Aby sloužila svému účelu, musí být dokumentace neustále aktualizována.

Reporting

Měsíční nebo kvartální zpráva o stavu IT pro zodpovědné pracovníky podniku. Přináší přehled o dostupnosti služeb, probíhajících a plánovaných činnostech, upozorňuje na slabá místa a hrozící rizika, navrhuje opatření, investice apod. Pravidelné zprávy jsou základním zdrojem informací pro fundované řízení IT v podniku.