Tvorba návrhu projektu je obvykle součástí služby Řízení projektů, ale jsme schopni vám s návrhem projektu pomoci i samostatně.

Kdy potřebujete návrh projektu

Vždy potřebujete popis návrhu projektu v nějaké formě, protože se v podstatě jedná o popis vize zpracování projektu bez přesnější analýzy nákladů a přínosů. Těmi se mimo jiné zabývá projekt až v dalším kroku, kterým je Studie proveditelnosti.

Výstupy

Výstupem je dokument Návrh projektu, který je úvodem pro další kroky projektu.

Časté otázky

Jaký rozsah má dokument Návrh projektu?

Toto nelze zobecnit, velmi totiž záleží na složitosti cíle projektu. Návrh projektu může mít rozsah jednotek stránek, až po stostránkový dokument.

Jste schopni obsáhnout všechny okolnosti dané problematiky?

Upřímně, nejsme. Znalosti našich pracovníků jsou projektové, technologické, procesní, právní. Nejsme samozřejmě odborníky v problematice, která je doménou klienta. Musíme spolupracovat s odborníky klienta na danou problematiku. Jejich vize popíšeme, kde je potřeba doptáme se na detailnější informace a doplníme o informace z dalších oblastí tak, aby další kroky projektu mohly plynule navazovat.

Normy a standardy

Budou pro vás pracovat odborníci s dlouholetými zkušenostmi s vedením projektů dle metodiky PRINCE2 a/nebo vašich interních metodik.

Garance

  • Projektovému řízení poskytneme účinnou metodickou a organizační podporu projektovému řízení od žádosti po uzavření dokumentace.
  • Velmi výrazně snížíme časovou a psychickou zátěž vašich pracovníků.
  • Bude stanovena kvalita poskytnutých služeb, rozsah a obsah výstupů a závazné termíny.
  • Budou nastaveny sankce pro případ porušení smluvních závazků

Jak začít

Kontaktujte nás hned na počátku projektu. Přijedeme k vám, promluvíme si a navrhneme další postup.