Udělat pořádek ve firemních dokumentech

Stojí na stolech počítače, ale informace se stejně hledají v šanonech? Putují dokumenty firmou, jak koho napadne? Jsou určena přístupová práva?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Zaměstnanci vytvářejí dokumenty, formuláře a oběžníky, jak je napadne.
  • Není předepsána obsahová ani grafické podoba firemních dokumentů.
  • Není předepsáno, jak dokumenty po firmě kolují, kde se ukládají a kdo k nim může přistupovat.
  • Dohledání informací vyžaduje každodenní úsilí.
  • Existující pravidla správy dokumentů zastarala.

Rizika zanedbání

  • Špatný přehled znesnadňuje řízení.
  • Finanční ztráty z časových prodlev a blokování kapacit.
  • Zvýšené riziko ztráty nebo úniku citlivých informací.
  • Chybovost vůči zákazníkům a obchodním partnerům.

Naše řešení

Digitalizace firemních procesů | Optimalizace IT

Ujasníme si stav a potřeby organizace v oblasti správy dokumentů. Nastavíme jednoduchá, ale jasná pravidla. Zdigitalizujeme, co bude možné. Zpřístupníme dokument pouze pověřeným osobám, zato v reálném čase.

Vybrané příklady z praxe

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?