Kryptoviry

Kryptoviry jsou jedny z nejagresivnějších počítačových virů. Na napadeném počítači zašifrují (zakryptují) soubory, nejčastěji fotografie a dokumenty, a za jejich uvolnění pak požadují výkupné.

Kryptoviry jsou jedny z nejagresivnějších počítačových virů. Na napadeném počítači zašifrují (zakryptují) soubory, nejčastěji fotografie a dokumenty, a za jejich uvolnění pak požadují výkupné.

Kryptovirus se aktivuje otevřením dokumentu – přílohy běžného e-mailu. Soubory zašifruje nejen na pevném disku daného počítače, ale i na USB, flash a síťových discích, které jsou k počítači připojeny. Program pak vyzve k zaplacení určité částky za dodání dešifrovacího klíče.

Jak se pozná napadení počítače

  • Chod počítač se zpomalí.

  • Pevný disk je trvale vytížený.

  • Změní se vzhled ikon dokumentů.

  • Přípony souborů se změní z např. .doc na .doc.locky nebo .doc.x2nbnomf.

  • Zobrazí se instrukce k zaplacení výkupného.

Jak postupovat při napadení kryptovirem

Neplaťte výkupné! Dešifrovací klíč pravděpodobně nedostanete.

V případě příznaků napadení kryptovirem počítač hned vypněte a kontaktujte svého správce IT pro odvirování a následné obnovení dat ze záloh. Nebojte se napadení oznámit. Kryptoviry lze v běžném provozu jen stěží rozpoznat, napadení nelze spolehlivě předejít ani při velmi opatrné práci.

Jak se chránit před kryptoviry

  • Čtěte e-maily pečlivě.

  • Otevírejte přílohy s rozmyslem.

  • Pokud máte podezření, přílohu neotevírejte. Požádejte svého správce o kontrolu nebo ji otevřete na mobilním telefonu Android nebo iPhone.