Propojit nespolupracující informační systémy

Ztrácíte čas s přepisováním dat mezi informačními systémy? Zdržuje vás nedostupnost aktuálních manažerských podkladů? Chcete rozjet bezpečné podepisování online?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Vaše informační systémy neumějí sdílet data a poskytovat odpovídající výstupy.
  • Manuální zpracování dat blokuje kapacity a způsobuje chyby.
  • Potřebujete bezpečné podepisování formulářů a dokumentů online.

Rizika z podcenění

  • Plýtvání lidskými kapacitami
  • Časové a finanční ztráty
  • Zdroj chyb
  • Zastarávání komunikace s obchodními partnery, ztráta konkurenceschopnosti

Naše řešení

Digitalizace firemních procesů | Optimalizace IT

Zautomatizujeme přenos dat mezi systémy bez chyb a překlepů. Nastartujeme automatickou tvorbu manažerských reportů. Stávající systémy propojíme napříč platformami a koncovými zařízeními. Zajistíme bezpečné ověření vzdálených podpisů pomocí SMS, osobním certifikátem nebo biometricky.

Optimalizace firemní datové základny | Optimalizace IT

Uděláme pořádek v datech a aplikacích, aby nepřetěžovaly systémy ani uživatele. Zajistíme přísun hodnověrných dat pro poučené rozhodování.

Vývoj webových a mobilních aplikací | Vývoj aplikací

Stávající aplikace naučíme plnit nové úkoly, nebo je nahradíme novým systémem. Upravíme kompatibilitu, funkcionality i uživatelské rozhraní se zřetelem ke všem typům uživatelů a koncových zařízení.

Vybrané příklady z praxe

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?