Sladit fungování IT s potřebami byznysu

Slouží IT beze zbytku obchodním potřebám organizace? Vrací se firmě do IT vložené náklady?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • IT řeší ajťáci, ostatní jim do toho nemají co mluvit. Chybějí informace, proč IT chce anebo dělá to a to.
  • Klíčové řídicí procesy se přizpůsobují zvyklostem IT.
  • Není jisté, zda IT firmu táhne, nebo brzdí. 
  • Vedení nemá přehled o návratnosti investic.

Rizika z podcenění

  • Zbytečné provozní náklady. 
  • Investice do technologií s neznámou nebo spornou návratností.
  • Omezování obchodního potenciálu organizace.

Naše řešení

Analýza firemního IT | Optimalizace IT

Poskytneme nezávislý vhled do vašeho IT prostředí. Odhalíme místa, v nichž se potkává byznys s technikou. Zmapujeme cesty k odstranění nedostatků.

Outsourcing správy IT | Správa IT

Převezmeme odpovědnost za bezvadný chod celého IT. Řídíme se propracovanými metodikami a bohatými zkušenostmi z praxe. Náklady a investice podřizujeme skutečným potřebám klientova byznysu.

Vybrané příklady z praxe

Audit IT na největší soukromé škole

Provedli jsme audit IT řízení na největší soukromé škole v ČR. Proč je vhodné si udělat základní nezávislý audit IT řízení?

Top manažeři
IT manažeři

Audit IT veřejnoprávního rozhlasu

Český veřejnoprávní rozhlas chtěl prověřit stav svých informačních technologií a zahájit přípravu na jejich certifikaci v souladu se zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Top manažeři
IT manažeři
Bezpečnostní manažeři

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?