Vyhodnotit nabídky do výběrového řízení na IT

Ztrácíte se v kličkách nabídek do výběrového řízení? Nejste si jisti, co se píše mezi řádky? Nerozumíte dopadům navržených řešení na vaše budoucí potřeby?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Potřebujete vybrat skutečně nejlepší nabídky vzešlou z výběrového řízení na nákup IT produktů nebo služeb.
  • Nemáte lidi, kteří by dokázali porozumět technickým detailům nabídek a jejich dopadu na budoucnost vašeho IT. 

Rizika zanedbání

  • Vybraný uchazeč splní podmínky zadání, nikoliv skutečná očekávání.

Naše řešení

Vybrané příklady z praxe

ÚZSVM – Projektová kancelář

Úřad měl vybudovat centrální evidenci administrativních budov majetku státu, napojenou na katastr nemovitostí a schopnou sledovat řadu ekonomických souvislostí.

Top manažeři
IT manažeři

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?