Vymezit povinnosti zaměstnanců v oblasti IT

Hrají vaši zaměstnanci s divokými IT kartami? Není přesně dáno, kdo co může, nemůže a za co zodpovídá? Neexistuje kontrola nad chováním zaměstnanců a dodržováním pravidel?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Přístupová práva k datům nejsou jasně upravena.
  • Zaměstnanci neznají, příp. nedodržují pravidla bezpečné práce s výpočetní technikou.
  • Nejsou stanoveny postupy pro řešení kritických situací.
  • Není jasná odpovědnost konkrétních pracovníků.

Rizika zanedbání

  • Ztráta dat
  • Únik a zneužití dat
  • Odstávky a ztráty

Naše řešení

Zvýšení uživatelské bezpečnosti | Bezpečnost IT

Kurz eLearning postupně provede vaše zaměstnance pravidly uživatelské bezpečnosti a naučí je předcházet škodám. Absolventi kurzu dostávají certifikát. Plnění cílů kurzů můžete online sledovat.

Vybrané příklady z praxe

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?