Zajistit zastupitelnost lidí z IT oddělení

Ohrožuje nepřítomnost ajťáků chod vaší organizace? Děsíte se prázdnin a chřipkových epidemií? Nosí klíčoví pracovníci celý know-how v hlavě? Ustupujete jim jen proto, abyste o ně nepřišli?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Běh kritické IT infrastruktury závisí na přítomnosti klíčových IT pracovníků.
  • Nemocenská nebo dovolená komplikuje udržení provozu.
  • Odchod zaměstnance znamená pohromu. Bráníte mu za cenu různých personálních ústupků.
  • Klíčové informace o chodu organizace nejsou dokumentovány a nedají se snadno sdílet.

Rizika z podcenění

  • Ohrožení chodu firmy v případě nepřítomnosti nebo odchodu zaměstnance.

Naše řešení

Optimalizace a dokumentace IT | Optimalizace IT

Popíšeme fungování firemního IT tak, aby jim porozuměl každý nový pracovník. Přesuneme know-how z hlav klíčových pracovníků do srozumitelných dokumentů. Zajistíme sdílení znalostí podstatných pro hladký chod vašeho IT.

Outsourcing správy IT | Správa IT

Hlavní výhodou outsourcingu je přenesení odpovědnosti na cizí subjekt a zajištění zastupitelnosti na všech klíčových pozicích. Po převzetí vaší infrastruktury provedeme dokumentaci všech podstatných prvků a procesů tak, aby se o ně mohl starat kterýkoliv z našich pracovníků. Nabízíme také dílčí outsourcing k posílení vašich vlastních kapacit.

Vybrané příklady z praxe

ÚZSVM – Projektová kancelář

Úřad měl vybudovat centrální evidenci administrativních budov majetku státu, napojenou na katastr nemovitostí a schopnou sledovat řadu ekonomických souvislostí.

Top manažeři
IT manažeři

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?