Zlepšit přehled o výkonnosti, nákladech a potřebách IT oddělení

Jak má manažer ověřit, že IT dělá to, co firma potřebuje? Jak má IT přesvědčit management, že krácení financí hrozí průšvihem?
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Vedení organizace podezřívá ajťáky, že nedělají to, co mají. 
  • IT oddělení si stěžuje na podfinancování svého sektoru. Předkládají požadavky, které odpovědní manažeři zlehčují, zpochybňují a odmítají.
  • Organizace přiznává nutnost modernizovat firemní IT strukturu a/nebo reorganizovat její správu. Neumí ale popsat výchozí bod změny, protože neví, co a jak IT až dosud dělalo.
  • Organizace by ráda své IT řídila, hodnotila a financovala systematicky na základě objektivních dat a metrik.
  • Chybí společný jazyk.

Rizika z podcenění

  • Ohrožení provozu, rozvoje a/nebo bezpečnost organizace podfinancováním kritických prvků IT vybavení. 
  • Zastarávání technologií a demotivace IT pracovníků.
  • Absence kontroly nad efektivitou a potřebností investic. 
  • Nejistota ve vztahu mezi ekonomickým a IT managementem brání konstruktivní diskusi a spolupráci.

Naše řešení

Analýza firemního IT | Optimalizace IT

Analýza firemního IT prostředí poskytne nezávislý a komplexní vhled do jeho fungování, vazeb a efektivity. Odhalí místa, v nichž se kriticky potkává byznys s technikou. Je prvním krokem k proměně strašáka v měřitelnou a zodpovědně financovatelnou službu.

Outsourcing správy IT | Správa IT

Podpořte výkon svého IT týmu externími odborníky s mnohaletou praxí a širokým rozhledem. Pokud vlastní IT oddělení nemáte, převezmeme odpovědnost za celou vaši IT infrastrukturu. Slibujeme konstruktivní a korektní spolupráci s ajťáky i laiky.

Vybrané příklady z praxe

Audit IT na největší soukromé škole

Provedli jsme audit IT řízení na největší soukromé škole v ČR. Proč je vhodné si udělat základní nezávislý audit IT řízení?

Top manažeři
IT manažeři

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?