Zřídit centrální hotline a helpdesk

Usnadněte zaměstnancům komunikaci s jejich IT podporou. Získejte přehled, kolik jakých požadavků vaši ajťáci řeší.
  1. < Jiné potřeby

Váš problém »

Výchozí situace

  • Požadavky zaměstnanců na řešení problémů s IT se zpracovávají nahodile.
  • Zaměstnanci neví, na koho se obracet, neexistuje prioritizace, požadavky se ztrácejí, řešení se opožďují.
  • Neexistuje kontrola nad typem a množstvím požadavků ani stavem jejich plněním.

Rizika z podcenění

  • Nespokojenost zaměstnanců s fungováním IT, ohrožení mezilidských vztahů.
  • Nekontrolovatelnost objemu a kvality práce IT oddělení.
  • Ekonomické ztráty v důsledku pomalých oprav.
  • Permanentní improvizace v rozporu s firemními hodnotami.

Naše řešení

Outsourcing správy IT | Správa IT

Zřídíme pružný a přehledný systém odezvy na požadavky zaměstnanců (hotline a helpdesk). K dispozici jsou další služby na podporu výkonu a kapacity interního IT.

Vybrané příklady z praxe

Podobné potřeby

Vytvořit aplikaci na míru

Žádný software nesplňuje vaše představy? Pořiďte si originál. Analýza, vývoj a ladění a nasazení krok za krokem.

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?