Správa IT

Zajistíme hladký provoz IT služeb ve vaší společnosti. Poskytneme profesionální podporu i 100% outsourcing. Pomůžeme s instalací i provozem počítačů, serverů a sítí. Ustavíme spolehlivý helpdesk, aby se požadavky neztrácely a daly se vyhodnocovat. Nechejte to na nás.
Řešení pro top manažery

Potřeby
top manažerů

Řešení pro IT manažery

Potřeby
IT manažerů

Řešení pro bezpečnostní manažery

Potřeby
bezpečnostní manažerů

Řešení pro HR manažery

Potřeby
HR manažerů

Které problémy služba řeší

 • Nemáte nikoho, kdo by se vám staral o IT. 
 • Nechcete zakládat vlastní IT oddělení.
 • Vlastní IT oddělení máte, ale potřebuje posílit.
 • Máte nové úkoly, které vlastní IT nedokáže efektivně plnit.
 • Potřebujete, aby IT fungovalo, i když jsou ajťáci na Bali.
 • Nechcete své aplikace provozovat na vlastních serverech.
 • Chcete mít centrální středisko podpory (hotline, helpdesk).
 • Chcete přenést odpovědnost na smluvního partnera.

Jak to funguje

Ať už splyneme s vašimi IT pracovníky, začneme pracovat odděleně na nových úkolech nebo převezmeme odpovědnost za správu celého IT, budeme se pohybovat v mezích dohodnutých pravidel. Jsem si vědomi, že rozdělení působnosti i odpovědnosti je v tak kritické oblasti zcela zásadní. Proto jsme pečliví a korektní, komunikujeme a plánujeme. 

Správu IT lze často velmi dobře rozdělit, takže oba týmy pracují v podstatě odděleně. U některých služeb, které poskytujeme vzdáleně (např. pronájem serverů pro aplikace), není pracovní styl vašeho IT dotčen vůbec. 

Standardně pokrýváme tyto potřeby:

 • Správa serverů a správa sítí
 • Správa, údržba a servis PC a dalšího hardware 
 • Správa aplikací včetně licenčních povinností
 • Zajištění služeb elektronické pošty a její bezpečnosti před zneužitím
 • Zabezpečení sítí a ochrana dat
 • Bezpečné zálohování a archivace dat
 • Správa firemních a specializovaných informačních systémů (CRM, DMS, ERP)

Máte-li jiné požadavky, neváhejte je předložit.

Jde nám o hladký provoz v moderním a stabilním IT prostředí, s minimem nároků na vaše lidské i finanční zdroje. Sledujeme vyvážený kompromis mezi přínosy a náklady. 

Výstupy, KPI, měřitelnost

Kvalitu služeb, dodržení reakčních dob a další důležité parametry včetně sankcí definuje smlouva. Čas odezvy a kvalitu služeb pravidelně měříme a reportujeme. Obvykle jednou za měsíc doručíme seznam poskytnutých služeb a soupis rizik nebo nedostatků, na které jsme během práce narazili. Akutní problémy řešíme bezodkladně. 

Pracovními výstupy jsou i výkazy práce a pravidelné schůzky s vaším IT nebo byznys sektorem. Aktivity, plány i náklady svého IT budete mít pod kontrolou.

Garance

 • Důvěrná znalost IT prostředí v malých i velkých organizacích
 • Přesah do souvisejících oborů (IT audity, legislativa vč. GDPR, optimalizace procesů, tvorba aplikací ad.)
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců
 • Schopnost domluvit se s vašimi ajťáky i laiky
 • Systematická odborná péče o provoz a rozvoj IT
 • Spolehlivá ochrana dat
 • Vysoce pravděpodobná úspora nákladů na outsourcované služby ve srovnání s náklady na vlastní IT při stejné úrovni a rozsahu

Co budeme chtít po vás

Potřebujeme slyšet, co od nás očekáváte, a vyjasnit kompetence mezi vašimi a našimi lidmi. Dále trochu času na projednávání aktuálních potřeb.

Cena a formality

Správu IT můžeme účtovat paušální měsíční platbou nebo podle skutečných nákladů (měsíční výkaz prací, odhad předem). Oblíbeným hybridem je paušální platba s výkazem víceprací, které nejsou součástí paušálu.

Výchozí ceník

Smlouva s platbami podle skutečnostiSmlouva s paušální platbou
Hodinová sazba pro práce i vícepráce(pracovní dny 8–18)850 Kč790 Kč
Hodinová sazba pro vícepráce(pracovní dny 18–8, víkendy a svátky 0–24)1150 Kč1150 Kč

Ceny bez DPH.

Obavy?

Outsourcing je drahý…

Těžko polemizovat, podle našich zkušeností je ale dražší spíše provoz vlastních IT oddělení. Proč? Platíte nás jen za skutečně odvedenou práci, které je tím méně, čím lépe se o vaše stroje staráme. A my se o ně postarat opravdu umíme. Děláme jasně zdůvodněné práce pro jasně specifikované potřeby. Hledáme nejlepší poměr nákladů a přínosů pro váš byznys. Máme dost zkušeností i morálky, abychom ho uměli najít a garantovat.

Nevím, co u nás budete celý den dělat.

Podstatou naší práce je nepřetržitý monitoring a pravidelná údržba sítě, serverů, počítačů, periferií a aplikací. Drobné úkony řešíme vzdáleně, větší na místě. Nic z toho obvykle nezabere celé dny. 

Pokud model spolupráce předpokládá spolupráci s vašimi vlastními pracovníky, přizpůsobíme se jejich stylu práce. I tehdy ale vypínáme hodiny, jakmile svou práci dokončíme. Neplatíte nám obědy ani pojištění.

S dotazy se můžete obracet na naši telefonickou podporu, požadavky spravujeme prostřednictvím helpdesku. Hrozící problémy obvykle vyřešíme s předstihem. Rizika, potřeby, příležitosti i rozvojové plány osobně konzultujeme s odpovědnými manažery.

Znepokojuje nás představa cizích lidí v našich datech.

Jsme držitelem osvědčení NBÚ č. 001683 Důvěrné. Všichni naši lidé, kteří se dostanou do styku s vašimi daty, jsou dlouholetí, prověření a loajální zaměstnanci Blue Partners, striktně dodržující naše vnitřní předpisy. 

Bojím se, že přizvání externistů ještě zvýší zmatek v našem IT sektoru.

Taková obava je pochopitelná a na rovinu řekněme, že v některých případech i důvodná. Máme ale způsoby, jak si věci uspořádat a vzájemně vyříkat. 

Hlásíme, co chceme dělat. Konzultujeme, komunikujeme, postupujeme s ohledem na vaše potřeby, možnosti a zvyky. Obvykle najdeme funkční model a k žádným komplikacím nedojde. Pokud by se objevily, model upravíme.

Proč správu IT svěřit Blue Partners?

 • Budeme si rozumět.
 • Nevnucujeme zbytná nebo zbytečně nákladná řešení. Sledujeme váš užitek v dané situaci i v dlouhodobé perspektivě.
 • Velmi krátké reakční doby — 90 % servisních zásahů začíná do 60 minut od nahlášení.
 • Bezpečnost na první místě. Sledujeme tok citlivých dat a chráníme je v každém okamžiku.
 • Nikomu ani muk. Absolutní diskrétnost garantujeme NDA smlouvou.
 • Slibujeme hladký provoz. Garantujeme smluvní čas odezvy i opravy chyby (response/repair time).
 • Využíváme zkušeností se souvisejícími disciplínami (bezpečnostní audity, optimalizace a dokumentace procesů, vývoj aplikací).

Které problémy služba řeší

 • Nejste si jisti jak zpracovat zadání pro výběrové řízení nebo nákup v IT oboru.
 • Nemáte dostatečně fundované zaměstnance, kteří by v zadání zohlednili i budoucí potřeby organizace. 

Naše nabídka se týká především těchto úloh: 

 • Systémy pro řízení byznysu (CRM)
 • Systémy pro správu a prezentaci dat (BI)
 • Systémy pro správu dokumentů (DMS)
 • Systémy pro obsluhu zákazníků (CRM)
 • Skladové evidence
 • Aukční a inzertní systémy
 • Rezervační systémy
 • Mobilní aplikace propojené s dalšími systémy
 • Specifické oborové aplikace
 • Veřejné webové aplikace a prezentace

Jak to funguje

 • Definujeme cíle a uživatele aplikace, zmapujeme jejich potřeby a motivace.
 • Popíšeme požadavky na chování aplikace tak, aby plnila potřeby jednotlivých uživatelů.
 • Navrhneme způsob, jak zpracovat zadání a vypsat výběrové řízení. 
 • Definujeme požadované výstupy aplikace včetně statistických dat.
 • Identifikujeme nároky na výměnu dat a integraci aplikace s třetími systémy.
 • Přizpůsobíme se zařízením, na kterých aplikace poběží (PC, tablet, telefon). 
 • Nastavíme podmínky migrace dat ze starého na nový systém.
 • Popíšeme vazby na dotčené zákonné a oborové normy.
 • Ošetříme bezpečnostní aspekt zpracovávaných dat.
 • Zpracovaný koncept zadání pečlivě prodiskutujeme. 
 • Předáme vám definitivní, jednoznačné a srozumitelné technické zadání pro účastníky tendru.

Výstup

Technické zadání obvykle sestává z těchto kapitol:

 • Cíl projektu
 • Nastavení podmínek dodávky, servisní smlouvy a dalších služeb 
 • Určení fází, harmonogramu a výstupů projektu
 • Popis uživatelských požadavků na systém
 • Základní data aplikace
 • Bezpečnost aplikace 
 • Architekturu aplikace 
 • Integrace aplikace
 • Požadovaná dokumentace aplikace
 • Podmínky a průběh migrace dat
 • Vyžadovaná součinnost

Garance

 • Důvěrná znalost prostředí a problematiky 
 • Profesionalita, loajalita a diskrétnost našich dlouholetých zaměstnanců.
 • Dodržení termínů předání výstupu

Co budeme chtít po vás

Plánovaná investice musí plnit vaše požadavky, proto při její přípravě nemůžete chybět. Očekáváme od vás trpělivost a pozornost zejména při popisu funkcí a výstupů poptávaného řešení.

Cena a formality

Za přípravu zadání zaplatíte dohodnutou smluvní částku, nebo částku vykázanou dle skutečné spotřeby času. Konkrétní mechanismus dohodneme předem.

Obavy?

Tendr se nám prodraží…

Zmapování skutečných potřeb zadavatele, odhad budoucího vývoje jeho firmy a spárování požadavků s možnostmi trhu je náročná práce i pro fundované odborníky z oboru. Dodané řešení nebude lepší než rámec, kterým je definováno. Náklady za odbornou pomoc při tvorbě zadání většinou nejsou rozhodující. Vždy jsou mnohem nižší než škoda, která může vzniknout dodáním špatně zadaného, nerentabilního či problémového produktu.

Tendr se nám opozdí…

Odpovědí budiž rčení práce kvapná, málo platná. Na váš projekt vyčleníme takové kapacity, aby zpoždění nebylo velké. Samozřejmě bude záležet i na vaší součinnosti. Termíny zakotvíme ve smlouvě. Ale znovu připomínáme: Dvakrát měř, jednou řež. 

Ohrozíme citlivá data a utajované skutečnosti…

Nehodláme ohrozit svou pověst ani osvědčení NBÚ č. 001683 na stupeň Důvěrné. Diskrétnost je naší přirozeností. Všichni naši lidé, kteří se dostanou do styku s citlivou informací, jsou prověření dlouholetým pracovním poměrem. Každý zaměstnanec je zavázán striktními vnitřními předpisy, příp. NDA smlouvu, kterou můžeme na úvod spolupráce uzavřít.

Proč technické zadání svěřit Blue Partners?

 • Máme stabilní, zkušený a sehraný tým analytiků a vývojářů s hlubokým přehledem o IT potřebách organizací.
 • Sami jsme vyvinuli různé aplikace pro desítky i desetitisíce uživatelů.
 • Garantujeme absolutní diskrétnost (mj. NDA smlouvou).
 • Nemáme v rejstříku žádná překvapení. Sliby, ceny i termíny jsou neměnné.
 • Za tým s vámi bude komunikovat jediný, informovaný a sdílný pracovník. 
 • Máme mnoho zkušeností v příbuzných oblastech vývoje aplikací, bezpečnostních auditů, popisu a optimalizace procesů a příslušné legislativy.

Neřeší to Váš problém?

Zavolejte nám 602 177 433 nebo kontaktujte pomocí formuláře. Společně najdeme efektivní řešení.

Vybrané příklady z praxe

Kontakt

Co můžeme udělat pro vás?